top of page

Vergoeding

Borstprothese

Logo Ciao Bella.jpg

Het is goed om te weten dat iedere zorgverzekeraar een borstprothese vergoedt. Afhankelijk van uw verzekering kan dat één keer per jaar of één keer per 2 jaar zijn, meestal is dit één keer per 2 jaar. Bij een eerste verstrekking krijgt u een machtiging mee vanuit het ziekenhuis. Neemt u deze mee naar de afspraak, dan maak ik het verder in orde! Voor alle vervolgverstrekkingen heeft u geen verwijzing meer nodig tenzij u naar een andere mammacare adviseur gaat.

 

Ik heb ALLE zorgverzekeraars een contract: 

- CZ (hieronder valt ook Ohra)

- DSW (hieronder vallen ook Stad Holland en inTwente)

- Achmea (hieronder vallen Zilveren Kruis, De Friesland, Interpolis en FBTO)

- ASR (hieronder valt ook Ditzo)

- Caresq

- ENO (hieronder valt ook Salland)

- Zorg en Zekerheid 

- Menzis

- VGZ (hieronder valt ook Univé, Zekur, IZZ, IZA, MVJP, Zorgzaam en UMC)

Ik declareer de prothese rechtstreeks bij uw verzekering, voor de prothese hoeft u dan bij mij niet te betalen. Wanneer u uw eigen risico nog niet heeft opgebruikt kan het zijn dat uw zorgverzekering u een rekening stuurt voor het eigen risico. Dit komt omdat de borstprothese vanuit de basisverzekering wordt vergoed. U kunt het beste bij uw zorgverzekeraar navragen of uw eigen risico al op is.

 

Soms is het nodig om de prothese al binnen 2 jaar te vervangen. Bijvoorbeeld wanneer de maat van uw borst veranderd is, bijvoorbeeld door medicijngebruik, oedeemvorming of een verandering in uw gewicht. Neemt u hier vooral contact met mij over op, in dit soort gevallen kan er vaak iets geregeld worden met de zorgverzekeraar!

bottom of page